Ocean Space Race

Open Space Race foregår blant annet i havbasseng-laboratoriet som forskere fra NTNU og SINTEF bruker for å teste havrelaterte forskningsprosjekter. Foto: Ocean Space Race