Sensorplattformene som elvene utvikler skal testes ut gjennom hele skoleåret og i forbindelse med konkurransen Ocean Space Race som avholdes i Trondheim hvert år. Foto: Ocean Space Race

Skoleelever lager utstyr som samler inn havdata til forskere

I et helt nytt undervisningsopplegg skal elever i videregående skole utvikle plattformer som kan samle inn havdata som saltinnhold, temperatur, bølger, vindforhold. Data som elvene samler inn skal brukes i forskning hos SINTEF og NTNU.

NTNU, SINTEF, Equinor og andre partnere skal bruke 2.2 millioner kroner til undervisningsopplegg for videregåendeelever de neste fire årene.

Portrett. Mann. Foto

Professor Asgeir J. Sørensen. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Bakgrunnen for opplegget er at professor Asgeir J. Sørensen ved NTNUs Institutt for marin teknikk, vant Forskningsrådets innovasjonspris for 2019 på 500 000 kroner. Han vil i samarbeid med Forskningsrådet donere pengepremien til å finansiere oppstarten av dette prosjektet.

– Det vil i første omgang dreie seg om et pilotprosjekt der ti skoler skal delta. Deretter vil vi gå bredere ut. Planen er å få med skoler fra hele landet, slik at man får en god mobilisering og dekningsgrad på de innsamlede dataene. Her vil vi også søke samarbeid med andre lignende initiativ, sier professor Asgeir Sørensen.

Godt samarbeid

Dataene det er snakk om er essensielle havdata slik som saltinnhold, temperatur, oksygen, vind, bølger osv. Så lenge de bruker riktig utstyr og metoder er dette målinger som elevene kan gjøre på egen hånd, selv om de ikke er trente forskere.

NTNU, SINTEF, Ocean Data Foundation og andre næringsaktører skal stå for utviklingen av et system som registrerer data som elevenes plattformer samler opp.

Deretter kobles disse til SINTEF, Ocean Data Foundation, NTNUs egne systemer, havmodeller og data for et mer komplett bilde av Norskekysten og havet. Å ha god kunnskap om verdens havområder blir stadig viktigere, og god oversikt over endringer i havene er avgjørende i kampen mot klimaendringer og artsdød.

SINTEF Ocean går også inn med 500 000 kroner, og Equinor støtter Ocean Space Race gjennom akademia-avtale med 300 000 kroner årlig frem til 2024. Også andre aktører som Meteorologisk Institutt, REV Ocean/Ocean Data Foundation/C4IR vil bidra i prosjektet med ressurser.

Vil motivere elvene til å velge realfagsstudier

Rektor Anne Borg. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Rektor ved NTNU, Anne Borg, tror det nye opplegget vil bidra til å motivere landets elever til å velge en utdanning innen realfag, og mobilisere ungdom til å ta del i «havets tiår» definert av FN, der kunnskap, kompetanse og innovasjoner skal bidra til å løse de virkelige store utfordringene verden står ovenfor.

– Dette er et prosjekt som trekker en direkte linje fra skolen til forskning, sier Anne Borg.

–  Ikke bare kan det bidra til å gi større bredde til forskernes datainnsamling, det skal også motivere ungdom til kunnskapsutvikling og skaperlyst der de selv er delaktige. Havet er avgjørende for både Norge og det internasjonale samfunnet, og å bidra til bedre kunnskap og mer engasjement rundt verdens hav er helt i tråd med NTNUs motto om kunnskap for en bedre verden, understreker Borg.

Årlig premiering på Ocean Space Race

Sensorplattformene som elvene utvikler – det være seg overflatefartøy, flyvende droner eller undervannsdroner – skal testes ut fortløpende gjennom hele skoleåret og i forbindelse med konkurransen Ocean Space Race (OSR) som avholdes i Trondheim hvert år. Her vil årets beste målesystem i aktivitetsklassen Havdata bli kåret.

Målet er at deltakerne på Ocean Space Race skal bli ekstra motivert for en høyere utdanning innen real- og ingeniørfag. Kanskje vil noen av dem også gå videre til doktorgrad og forskerkarriere.

– Jeg har klokkertro på at dette vil gi fantastiske resultater. Det er en ren vinn-vinn situasjon for alle, sier Asgeir Sørensen. 

– Vi forskere får bedre datadekning, elevene får delta på et svært spennende prosjekt som trekker fra nesten alle realfagene, NTNU får forhåpentligvis enda flere og bedre søkere, og Norge får bredere forskningsresultater og enda flere fremragende ingeniører, sier Sørensen.

Løsninger til fremtidens utfordringer

SINTEF Oceans direktør, Vegar Johansen, er også full av lovord om det nye prosjektet.

SINTEF Oceans direktør, Vegar Johansen. Foto: SINTEF

– I havet finnes løsningene til dagens og fremtidens utfordringer for samfunnet og for økosystemene. Det er viktig for Norge og verden at vi forstår dette, og det er avgjørende at elever på videregående skoler får både kunnskap og motivasjon til å bidra gjennom aktive valg for egne studier og karriere. Fra SINTEFs side er vi svært glade for dette initiativet, og vi støtter helhjertet opp for det, sier Johansen.