batteriforskere

Forsker Sidsel Meli Hanetho og Forskningsingenør Jannicke Hatlø Kvello jobber med høyenergianoder basert på silisium-grafittblandinger.