7 Per Harald Olsen

Havørna forskes på, blant annet på grunn av sårbarheten for vindmøller. Men akkurat dette eksemplaret er fotografert i Flatanger. Foto: Per Harald Olsen

NTNU researchers study sea eagles, partly because of their vulnerability to wind turbines. This particular bird was photographed in Flatanger, a place where there are no wind turbines, however. Photo: Per Harald Olsen