Ekofisk Foto ConocoPhillips

Ekofisk, verdens største oljefelt til havs da det ble funnet av Phillips i 1969. Foto: ConocoPhillips

Bildet viser Ekofisk.

Ekofisk, verdens største oljefelt til havs da det ble funnet av Phillips i 1969. Foto: ConocoPhillips