LPO Illustration Cell Tissue and Research

Her ligger LPO, et eget organ for å registrere CO2-nivåer. Illustrasjon: Cell Tissue and Research

Her ligger LPO, et eget organ for å registrere CO2-nivåer. Illustrasjon: Cell Tissue and Research