Helicoverpa armigera hann og hunn

Pestfagerfly, hann og hunn. I blant annet Kina er den et stort problem.

Pestfagerfly, hann og hunn. I blant annet Kina er den et stort problem.