Lan cable in Cambridge Server Rack

Datakabler sett gjennom et finmasket gitter

Lan cable in Cambridge Server Rack, foucs on the door