Professor Jostein Halgunset, NTNU

Professor Jostein Halgunset var med å bygge opp anatomisk laboratorium ved St.Olavs Hospital i sin tid, og har utformet mye av litteraturen som benyttes. Foto: Gemini/Anne Lise Aakervik

Professor Jostein Halgunset

Professor Jostein Halgunset var med å bygge opp anatomisk laboratorium ved St.Olavs Hospital i sin tid, og har utformet mye av litteraturen som benyttes. Foto: Gemini/Anne Lise Aakervik