Tresnittillustrasjon. Åpen menneskekropp på bord.

Anatomisk demonstrasjon av en åpen menneskekropp, som ligger på et trebord. Tresnittillustrasjon i Bartholomeus Anglicus, Lyon, 1485.
Foto: ResearchGate

Tresnittillustrasjon av åpen menneskekropp på bord.

Anatomisk demonstrasjon av en åpen menneskekropp, som ligger på et trebord. Tresnittillustrasjon i Bartholomeus Anglicus, Lyon, 1485. Foto: ResearchGate