Anatomisk disseksjon, 1485

Anatomisk disseksjon i en fantastisk hall, bakgrunnen er dekorert med gotiske emblemer og søyler. Miniatyr i Bartholomeus Anglicus. 1485.
Foto: Paris, Bibliothèque Nationale

Anatomisk disseksjon, 1485

Anatomisk disseksjon i en fantastisk hall, bakgrunnen er dekorert med gotiske emblemer og søyler. Miniatyr i Bartholomeus Anglicus. 1485. Foto: Paris, Bibliothèque Nationale