graf_AI_Gemini

Graf som viser hvordan man kan forutsi farten på et kjøretøy ved hjelp av kunstig intelligens.

Målt fart er den sikreste parameteren for opplevd kjøreforhold. Denne figuren viser hvor godt AI-modellen forutser farten, og dermed kjøreforholdene. Oransje linje viser predikert hastighet, blå linje viser faktisk hastighet innenfor samme tidsrom. Ill.: Jo Skjermo