SINTEFselvkjørendeBuss-6826

Trondheim 01.09.2020 : Statminister Erna Solberg prøver den selvkjørende bussen på Øya. Foto: Thor Nielsen