sleipner_wells-equinor

En visualisering av hvordan Equinor fører CO2 tilbake til havbunnen på Sleipner-feltet. Mer enn 20 millioner tonn er tilbakeført til havbunnen siden 1996. Dette tilsvarer utslippene fra 10 millioner biler. Illustrasjon: Equinor

En visualisering av hvordan Equinor fører CO2 tilbake til havbunnen på Sleipner-feltet. Mer enn 20 millioner tonn er tilbakeført til havbunnen siden 1996. Dette tilsvarer utslippene fra 10 millioner biler. Illustrasjon: Equinor