Blyforgiftning 4 Illustrasjonsfoto Shutterstock NTB scanpix – Kopi

De tidligste årene av livet er preget av rask vekst og utvikling av hjernen. Dette gjør barn spesielt sårbare overfor skadelige stoffer i miljøet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Illustrasjonsbildet viser barn på søppelplass.

De tidligste årene av livet er preget av rask vekst og utvikling av hjernen. Dette gjør barn spesielt sårbare overfor skadelige stoffer i miljøet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix