Perle fra kremasjonsgrav_Foto_Raymond_Sauvage_NTNU-Vitenskapsmuseet

Bildet viser en hånd med en liten perle i