omw_Tunnell-VR-Sintef.09

Sintef bruker VR-teknologi for å forske på brannsikring, rømning og å sørge for økt oppmerksomhetsevne ved tunnellkjøring. Carl-Johan Södersten Dette var en dummytest. Vedkommende som kan maskineriet var i ferie, så ingen bilder av hva Carl "ser" i VR-brillene. Foto: Ole Martin Wold