Forskningsdagene_ÅgeHojem

Bildet viser barn under Forskningsdagene i Trondheim