Utvalg_av_fersk_søppel_funnet_langs_vei_på_Dovrefjell__Lars_Rød-Eriksen_web

Bildet viser matsøppel i snøen.