Figur-forventet_antall_revespor_med_økende_andel_spiselig_avfall_langs_vei