Nalokson Illustrasjonsfoto Karl Jørgen Marthinsen ISB (2) – Kopi

Bildet illustrerer en overdose.

Nalokson som nesespray kan redde liv. Illustrasjonsfoto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB