Åremål går ut. Hele 13 topplederstillinger ved NTNU lyses ut. Foto: Maxime Landrot, NTNU

NTNU søker 13 toppledere

NTNU søker nå etter 13 toppledere. Disse er to viserektorer, to prorektorer, åtte dekaner og én museumsdirektør.

Rektor Anne Borg understreker mulighetene som ligger i disse stillingene.

– Dette er spennende og viktige stillinger med stor strategisk betydning for universitetet. Her kan du virkelig være med å påvirke framtida til NTNU, og dermed hele utdannings- og forskningssektoren i Norge, sier rektor Anne Borg.

Her er de aktuelle stillingene:

 • Viserektor ved NTNU i Gjøvik
 • Viserektor ved NTNU i Ålesund
 • Prorektor for nyskaping
 • Prorektor for forskning og formidling
 • Dekan ved Fakultet for økonomi
 • Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Dekan ved Fakultet for naturvitenskap
 • Dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk
 • Dekan ved Det humanistiske fakultet
 • Dekan ved Fakultet for arkitektur og design
 • Direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet

Universitetet har 42.000 studenter og 8800 ansatte fordelt på tre campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. NTNU har en teknologisk – naturvitenskapelig hovedprofil, men er samtidig et breddeuniversitet.

Stillingene lyses ut fredag 31. juli. Søknadsfrist er mandag 31. august.