Løve P leo Foto Per Harald Olsen NTNU 5 – Kopi

Løver har vært symboler på makt i minst 6000 år. Men nå trenger de selv hjelp. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Løver har vært symboler på makt i minst 6000 år. Men nå trenger de selv hjelp. Foto: Per Harald Olsen, NTNU