Velocity Contours

Kontur-plot av strømningshastigheten i noen tverrsnitt av den den øvre luftveien under innånding gjennom nesa (rød farge tilsvarer høy strømningshastighet, blå tilsvarer lav).