vindustesting

Eksplosjonssikkert vindu testes i spesialrigg hos Nammo.