Appen Smittestopp skal bidra til å hindre smitte, men flere er skeptiske til personvernet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Flere skeptiske til appen Smittestopp

En ekspert som har vurdert sikkerheten rundt virusappen Smittestopp, skjønner folks skepsis.

Appen Smittestopp er lansert i kampen mot spredning av covid-19. Appen er utviklet i løpet av få uker på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. 

Men flere er skeptiske personvernet rundt Smittestopp, som måler brukernes posisjon, og rundt 1 av 4 nordmenn vil ikke laste den ned.

–  Sunn skepsis

Postdoktor Odd Rune Strømmen Lykkebø fra NTNU sitter i ekspertgruppa som vurderer datasikkerheten rundt appen. Gruppa har avgitt en foreløpig rapport. Ekspertene er ikke skeptiske til sikkerheten rundt selve appen, men var usikker på sider rundt hvem som skal ha tilgang til dataene.

Odd Rune Strømmen Lykkebø. Foto: NTNU

Har folk noen grunn til å være skeptiske?

– Det er litt vanskelig for meg å uttale meg for mye om akkurat denne appen, uten å være illojal mot gruppa mens vi utarbeider den endelige rapporten, sier Lykkebø.

–  Generelt vil jeg si at skepsis er sunt. Det er planlagt å samle inn rimelig store mengder data, som potensielt er av sensitiv karakter, og lagre og behandle disse sentralt. Jeg mener dette er problematisk i utgangspunktet. Satt sammen med en utviklingsprosess som bare har gått over uker, og beslutningstaking som skjer kontinuerlig i siste liten, så kan jeg godt forstå om noen er skeptiske.

Gir varsel

Smittestopp måler din og andre brukeres posisjon. Den kan varsle deg om du har vært i nærheten av noen som er påvist smittet av koronaviruset som gir covid-19 over lang nok tid til å bli smittet. Forutsetningen er at den som er smittet også bruker appen. Samtidig skal dataene gi myndighetene et redskap for å forstå hvordan ulike tiltak virker i kampen mot spredning.

Smittestopp lanseres for både iOS og Android. Den er utviklet av av Simula Research  Laboratory.