IMG_2745

Et nytt forskningsfelt ser på interaksjon mellom fisk og roboter. Resultatene viser at fisken påvirkes langt mer av omgivelsene enn vi har vært klar over. Foto: Maarja Kruusmaa

Foto.Mann i dykkerdrakt med en skilpadderobot på båtdekk.