IMG_2745

Foto.Mann i dykkerdrakt med en skilpadderobot på båtdekk.

Et nytt forskningsfelt ser på interaksjon mellom fisk og roboter. Resultatene viser at fisken påvirkes langt mer av omgivelsene enn vi har vært klar over. Foto: Maarja Kruusmaa