Nedkjøling Europa Ill Bo Huang

Temperaturendringer til ulike årstider forårsaket av endringer i bruken av arealene. Gjennomsnittsendringer om vinteren (a), våren (b), sommeren (c) og høsten (d). Grafikk: Huang et al., Nature Communications 2020

Temperaturendringer til ulike årstider forårsaket av endringer i bruken av arealene. Gjennomsnittsendringer om vinteren (a), våren (b), sommeren (c) og høsten (d). Grafikk: Huang et al., Nature Communications 2020