Ole Johan Dahls hus Foto Anders Lien UiO

Ole Johan Dahls hus ved Universitetet i Oslo fikk mye kritikk for blant annet kvaliteten. Men evalueringen viste at det også ga flere gode ringvirkninger. Var det da et fiaskobygg? Foto: Anders Lien, UiO

Ole Johan Dahls hus ved Universitetet i Oslo fikk mye kritikk for blant annet kvaliteten. Men evalueringen viste at det også ga flere gode ringvirkninger. Var det da et fiaskobygg? Foto: Anders Lien, UiO