E6 Østfold Foto Håkon Aurlien Statens vegvesen – Kopi

Blant mange fordeler ga ny E6 gjennom Østfold langt færre og som oftest mindre alvorlige ulykker. Foto; Håkon Aurlien, Statens vegvesen

Blant mange fordeler ga ny E6 gjennom Østfold langt færre og som oftest mindre alvorlige ulykker. Foto; Håkon Aurlien, Statens vegvesen