Maaleinstrumenter

Måleinstrumenter ombord på forskningsfartøyet Gunneres viser hvor lyttestasjonene er senket ned. Foto: Idun Haugan/NTNU

Måleinstrumenter ombord på forskningsfartøyet Gunneres viser hvor lyttestasjonene er senket ned.

Måleinstrumenter ombord på forskningsfartøyet Gunneres viser hvor lyttestasjonene er senket ned.