Maaleinstrumenter

Måleinstrumenter ombord på forskningsfartøyet Gunneres viser hvor lyttestasjonene er senket ned.

Måleinstrumenter ombord på forskningsfartøyet Gunneres viser hvor lyttestasjonene er senket ned.

Måleinstrumenter ombord på forskningsfartøyet Gunneres viser hvor lyttestasjonene er senket ned. Foto: Idun Haugan/NTNU