coronaMain Foto Colourbox

Koronaviruset COVID-19 sprer seg, men effektive medisiner som kan gjøres tilgjengelig raskt kan allerede finnes. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Koronaviruset COVID-19 sprer seg, men effektive medisiner som kan gjøres tilgjengelig raskt kan allerede finnes. Illustrasjonsfoto: Colourbox