Pilottest

Her pilottestes effekten av den nye varmeposen. Foto: SINTEF