Det antas at 20 prosent av røntgenundersøkelsene i Norge er unødvendige. Det koster det norske samfunn 163 millioner kroner årlig. Illfoto: Colourbox

Skal få slutt på unødvendige røntgenbilder

Røntgenbilder er kjappe å ta og pasienten forventer at «noe» blir gjort. Men en del av bildene har liten eller ingen nytte. Nå skal forskere kartlegge og bidra til å redusere røntgenbilder med lav helseverdi og øke undersøkelser med høy verdi.

 Én av fire nordmenn får en eller flere polikliniske radiologiske underøkelser hvert år.

Internasjonalt antas det at 20-50 prosent av slike undersøkelsene er unødvendige. Hvis 20 prosent av undersøkelsene i Norge viser seg å være unødvendige, innebærer det at 260 000 undersøkelser ikke gir noen helsegevinst for pasientene.

Dette koster det norske samfunn 163 millioner kroner i året (tall fra 2017).

Prosjektet Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) har som mål å redusere unødvendige og mulig skadelige undersøkelser, og øke undersøkelser av høy verdi.

Bjørn Hofmann ved NTNU i Gjøvik skal lede røntgenprosjektet.

– Målet med prosjektet er å endre radiologisk praksis. Det vil utnytte helsevesenets ressurser bedre og kunne gi pasientene raskere og bedre hjelp, sier professor Bjørn Hofmann ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik.
 
– En del røntgenbilder er viktig å ta, fordi de i en del tilstander hos pasientene gir relevant informasjon. Men ofte tas det bilder til liten nytte. Det skjer for eksempel ved en del akutte ryggplager. Vi ser også at tilgang på røntgenutstyr har betydning for hvor ofte det tas bilder. Jo kortere avstand du som pasient har til en røntgenavdeling, desto større sjanse er det for at det tas bilder, sammenlignet med om du bor langt unna, sier Hofmann.
 
I tillegg til at det binder opp utstyr og ansatte, utsettes også pasienter for unødvendig stråledose og fare for uriktige og tilfeldige undersøkelser som kan være mer til bekymring enn nytte.

Mange aktører er sterkt involvert i prosjektet: Den norske legeforeningens kampanje Kloke valg, Norsk radiologisk forening, Norsk pasientforening, samt radiologer ved regionsykehusene.

Forskingsrådet har gitt 12 millioner kroner til prosjektet – som Hofmann skal lede.  Konkret vil midlene fra Forskningsrådet bli brukt til to nye doktorgradsstipendiater og én postdoktor, pluss til Hofmann som forskningsleder. Alle med tilhold ved NTNU i Gjøvik.
 
– Dette blir en viktig satsing som vil kunne styrke utdanningen av radiografene, som igjen vil gi bedre pasientbehandling, sier studieprogramansvarlig Guro Sørhagen og stipendiat Ann Mari Gransjøen ved radiografutdanningen ved NTNU i Gjøvik.