Bovim

Våren 2018 var det mange samarbeidsmøter mellom norske og kinesiske forskningsmiljø, blant annet med daværende NTNU-rektor Gunnar Bovim.