Eldste-båt_sverd-udner_utgraving_Foto Astrid Lorentzen NTNU Vitenskapsmuseet – Kopi

Vitenskapelig assistent Ole Alexander Dyrli Husby graver frem et sverd. Foto: Astrid Lorentzen, NTNU Vitenskapsmuseet

Vitenskapelig assistent Ole Alexander Dyrli Husby graver frem et sverd. Foto: Astrid Lorentzen, NTNU Vitenskapsmuseet