Grafikk heksagon NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience

Vi plasserer noe i forhold til noe annet, og setter det inn på koordinatene eller rutene på det mentale kartet.
Men når vi forstyrrer og forvrir koordinatsystemet, blir det også vanskeligere å huske hvor noe befant seg i det. Illustrasjon: Jacob Bellmund, NTNU, Kavli Institute for Systems Neuroscience

Vi plasserer noe i forhold til noe annet, og setter det inn på koordinatene eller rutene på det mentale kartet. Men når vi forstyrrer og forvrir koordinatsystemet, blir det også vanskeligere å huske hvor noe befant seg i det. Illustrasjon: Jacob Bellmund, NTNU, Kavli Institute for Systems Neuroscience