Two women looking at Squash (Cucurbitaceae)plants growing in Evelyn Community Gardens, Deptford, London, England, UK, August 2011

To medlemmer av en felleshage i London. Medlemmer av ulike klimainitiativ greier å minke karbonavtrykket sitt, samtidig som de blir lykkeligere. Foto: Nature Picture Library, NTB Scanpix

To medlemmer av en felleshage i London. Medlemmer av ulike klimainitiativ greier å minke karbonavtrykket sitt, samtidig som de blir lykkeligere. Foto: Nature Picture Library, NTB Scanpix