Hvordan takler vi kompleksiteten når hundretusenvis av byggeklosser selv skal finne sin plass i en tredimensjonal struktur? Foto: Colourbox

Kan vi få dingser som lager seg selv?

At byggeklosser bygger med seg selv høres merkelig ut, men Onsager-professor Daan Frenkel ser at det kan være mulig.

Nanoteknologi byr på muligheter vi foreløpig bare kan skimte noen omriss av. I fremtiden kan kanskje avanserte byggeklosser selv sette seg sammen til komplekse strukturer.

Onsager-professor Daan Frenkel kom til NTNU og Trondheim torsdag 7. november for å holde en åpen forelesning om akkurat dette temaet. Daan Frenkel er i PoreLab i høst som Onsager-professor. 

Frenkel har blant annet ledet instituttet for kjemi ved Cambridge, og forsker blant annet på simuleringer av hvordan byggeblokker selv kan sette seg sammen til strukturer og materialer. Målet er blant annet å se hvor stabile disse blir, og hvor hyppig byggeblokkene setter seg sammen under ulike forutsetninger.

Daan Frenkel. Foto: Gabriella Bocchetti, University of Cambridge

Uorden og kaos

I foredraget tok han for seg hvordan vi kan takle kompleksiteten når hundretusenvis av byggeklosser selv skal finne sin plass i en tredimensjonal struktur. Sentralt står graden av uorden og kaos, kalt entropien, i samhandlingen mellom ulike byggeklosser med mange ulike punkter som kan binde seg til hverandre.

Kanskje finnes lignende mekanismer hos bakterier, noe som kan være nyttig å vite mer om når vi vil skille harmløse og farlige bakterier fra hverandre.

Professor Frenkel har mottatt mange utmerkelser. En av de mer spesielle hedersbevisningene er nok at han har fått en asteroide oppkalt etter seg. Den heter 12651 Frenkel.

Nobelt professorat

Onsager-professoratet er oppkalt etter NTNUs nobelprisvinner Lars Onsager. Det tildeles for ett år av gangen, og gir anerkjente forskere muligheten for å samarbeide med NTNUs forskere i opptil et halvt år.

Frenkel besøkte også Trondheim tidligere i år, under musikk- og vitenskapsfestivalen The Big Challenge. Han tilbrakte juni i PoreLab som Onsager-professor.