Ring of flames

Nicholas Worth forsker på fysikken i flymotorer.