Her blir det kontorer og undervisning – og forskning på nullutslippsbygg. Foto: NTNU/SINTEF

ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg

Et stort bygg er i ferd med å reise seg på NTNUs campus Gløshaugen i Trondheim. Her skal ZEB-laboratoriet stå, et fire-etasjers kontorbygg som skal brukes til å forske på bygg med nullutslipp av klimagasser.

Bygg står for 40 prosent av energibruken i Norge. Å gjøre bygg mer energieffektive er sentralt hvis vi skal nå klimamålene fram mot 2050,og det er dette ZEB-laboratoriet skal bidra med.

Laboratoriet skal brukes til kontorer og undervisning, samtidig med at forskere tester ut løsninger for nullutslippsbygg (ZEB). Slik blir ZEB-laboratorietet «levende laboratorium» hvor samspillet mellom mennesker og teknologi er forskningsobjektet.

– Prosjektet vil vise hvordan vi kan prosjektere og lage nullutslippsbygg, og gi oss verdifull kunnskap som vi kan bygge videre på, sier  Arild Gustavsen som er NTNU-professor og prosjektleder for ZEB-laboratoriet.

ZEB-laboratoriet bygger på forskning gjort av NTNU og SINTEF gjennom forskningssenteret for nullutslippsbygg (FME ZEB), og skal stå ferdig i oktober 2020.

Her kan du lese mer om ZEB-laboratoriet.