Lakselus merder Foto Shutterstock, NTB Scanpix – Kopi

Ny studie bekreftar oppdrettsnæringas rolle for spreiing av resistent lakselus. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Ny studie bekreftar oppdrettsnæringas rolle for spreiing av resistent lakselus. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix