Arabidopsis thaliana 2 Photo Shutterstock, NTB Scanpix – Kopi

Arabidopsis thaliana, eller vårskrinneblom, kan gi oss noen av svarene på hvordan planter forsvare seg. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Arabidopsis thaliana, eller vårskrinneblom, kan gi oss noen av svarene på hvordan planter forsvare seg. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix