Norge sosiologi Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Hva forener og skiller folk i Norge? Det er blant spørsmålene på Sosiologifestivalen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Hva forener og skiller folk i Norge? Det er blant spørsmålene på Sosiologifestivalen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix