Mange nye oppgaver lanseres nå på mattelist.no, til nytte for skolen. Illfoto: Colourbox

Gavepakke i geometri til matematikklærere i Norge

En spesiell type matematikkoppgaver engasjerer og motiverer elever mer enn «tradisjonelle» oppgaver, viser forskning. I Norge finnes slike oppgaver på mattelist.no, og nå lanseres 100 nye oppgaver i geometri.

Oppgavene på mattelist.no er utviklet med utgangspunkt i forskningsbaserte prinsipper om hva som er god læring og undervisning i matematikk.

Et team ved University of Cambridge ved navn NRICH, har i over 20 år designet og prøvd ut forskjellige oppgaver.

De har funnet ut hvilke som engasjerer mest, og hvilke som legger best mulig grunnlag for kreativ tenking og større forståelse. Forskning på matematikkundervisning har vist at det beste for alle elever er å løse utfordringer sammen. Derfor er oppgavene designet slik at alle elever i et klasserom kan jobbe med samme oppgave, men likevel få utfordringer på sitt nivå.

I Norge er det Matematikksenteret ved NTNU som har fått rettigheter til disse oppgavene, og til nå er over 300 oppgaver oversatt og tilrettelagt til «norske forhold».

Flere oppgaver, utviklet både ved NRICH og Matematikksenteret, kommer etter hvert.

Vil du prøve deg?  www.mattelist.no