Fisk tidlig i livet 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix

Forskergruppen sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Forskergruppen sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix