Dødehus Vinjeøra Foto_Raymond_Sauvage_NTNU-Vitenskapsmuseet_DJI_0409 – Kopi

Dødehuset dukket fram under utgravingen av gravfeltet til en av vikingtidens gårder på Vinjeøra i Hemne i Trøndelag. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet

Dødehuset dukket fram under utgravingen av gravfeltet til en av vikingtidens gårder på Vinjeøra i Hemne i Trøndelag. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet