Åpnet nytt smarthus-laboratorium

I det nye smarthuset ved NTNU skal forskere finne og teste ut smarte elektriske løsninger for fremtidens hus.

Hva er egentlig smarte hjem?

Smarte hjem-betegnelsen brukes ofte om bygg og boliger hvor elektriske apparater og komponenter som belysning, oppvarming, klimaanlegg, TV, datamaskiner, sikkerhet og kamerasystemer er i stand til å kommunisere med hverandre.

Disse kan styres, enten etter en tidsplan eller over telefon/internett fra et hvilket som helst sted i verden.

Er en del av Norges Smart Grid laboratorium

Smarthuset er en del av Norges Smart Grid laboratorium på NTNU.

Betegnelsen smartgrids brukes om å ta i bruk digitalisering for å utnytte energi-infrastruktur mer effektivt.

NTNU og SINTEF har i løpet at de siste fem årene etablert et Smart Grid-laboratorium i Trondheim. Nå er et «smarthus» også på plass, den siste byggesteinen i konseptet.

– Målet er for øvrig at det aldri blir ferdig, fordi det skal hele tiden utvikle seg ut fra hvilke behov vi har for å teste ut og forske på ulike elektriske løsninger, sier Eilif Hugo Hansen, førsteamanuensis ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Norges Smart Grid laboratorium er en del av Forskningsrådets nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Budsjettet for Smart Grid laboratoriet er på ca. 42 millioner finansiert av Forskningsrådet (29 mill.kr) og NTNU (13 mill. kr.).

Norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til laboratoriet.

Les mer om Norges Smart Grid laboratorium i Trondheim.

Lavere strømregning og energiforbruk – samme komfort

Ulike løsninger for belysning og styring av belysning er noe av det som testes ut i det nye smarthus-laboratoriet. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Ulike løsninger for belysning og styring av belysning er noe av det som testes ut i det nye smarthus-laboratoriet. Foto: Kai T. Dragland/NTNU


Her er det lagt vekt på å kunne teste de elektriske sidene av et smarthus; hvordan elektriske apparater og utstyr med tilhørende styringer kan gi lavere strømregning, redusert energibruk i timer med høye kraftpriser og redusert nettleie – uten å gå på bekostning av komfort.

I smarthuset finner man moderne apparater og utstyr som gjerne er energieffektive, men tidvis trekker mye strøm fra nettet og dermed kan belaste kraftnettet mer enn det er dimensjonert for.

Solcelle-anlegg, lading av elbil og batterier inngår også som en del av installasjonen. Dersom alle disse nye apparatene og anleggene kobles til nettet, må gjerne nettet forsterkes, med mindre smart styring gjør at man slipper.

Fremtidens digitaliserte kraftsystem

Smarthuset kan få strømforsyning både fra den ordinære forsyningen eller fra smart grid-laboratoriet, der en kan simulere ulike driftssituasjoner i strømnettet.

Man kan velge mellom strømforsyning fra to ulike strømnett. Foto: Kai T- Dragland/NTNU

Man kan velge mellom strømforsyning fra to ulike strømnett. Foto: Kai T- Dragland/NTNU


Smart Grid laboratoriet brukes til å forske på fremtidens digitaliserte kraftsystem hvor smart samspill mellom kraftnett, kraftproduksjon og strømkunder står sentralt. Laboratoriet brukes til forskning, demonstrasjon, verifikasjon, testing og undervisning av fremtidens elektriske løsninger.
Laboratoriet støtter alt fra storskala kraftsystemer med sine utenlandsforbindelser, til lokale kraftsystemer og smarte bygg/hjem. Laboratoriet dekker den elektriske delen av energisystemet, inklusive elektrifisering i transportsektoren.
 
Utstyr i smarthuset:
• Varmtvannstank
• Gjennomstrømningsvarmer (vann)
• Stekeovn
• Mikrobølgeovn
• Induksjonstopp
• Kjøle- og fryseskap
• Varmepumper – luft-luft
• Ventilasjonsvifte/ kjøkkenvifte
• Vaskemaskin
• Tørketrommel
• Oppvaskmaskin
• Batteri
• Støvsugerrobot
• TV 
• Musikkanlegg
• Elbil-lading
• Solcelleanlegg
• Kaffemaskin
• AMS-målere
• 230 Volt forsyning (230 V IT)
• 400 Volt forsyning (230/400 V TN)