Tre sammen Foto NTNU

Båten holder samme hastighet på alle disse bildene, nemlig 50 cm/s. Ifølge Kelvins teori skulle alle de tre vakene sett like ut. Det gjør de ikke. Prøv å telle antallet av de tversgående bølgene bak båten (liten hvit flekk øverst). Til venstre: Skjeve bølger. Overflaten er her i ro, men under overflaten strømmer det mot høyre. I midten: Samme fart, overflaten stadig i ro, men nå går undervannsstrømmen mot fartsretningen. Til høyre: Denne gangen går båten med strømmen, men altså stadig med stillestående overflate. Her synes fortsatt oppstartsfasen til båten i at de bakerste bølgene er tettere. Illustrasjon: NTNU

Båten holder samme hastighet på alle disse bildene, nemlig 50 cm/s. Ifølge Kelvins teori skulle alle de tre vakene sett like ut. Det gjør de ikke. Prøv å telle antallet av de tversgående bølgene bak båten (liten hvit flekk øverst). Til venstre: Skjeve bølger. Overflaten er her i ro, men under overflaten strømmer det mot høyre. I midten: Samme fart, overflaten stadig i ro, men nå går undervannsstrømmen mot fartsretningen. Til høyre: Denne gangen går båten med strømmen, men altså stadig med stillestående overflate. Her synes fortsatt oppstartsfasen til båten i at de bakerste bølgene er tettere. Illustrasjon: NTNU