Bølger Båt Basseng Forsøk_8419 – Kopi (2)

Båtvaker kan under noen forhold bli annerledes enn den faste vinkelen på rundt 39 grader. Foto: NTNU

Båtvaker kan under noen forhold bli annerledes enn den faste vinkelen på rundt 39 grader. Foto: NTNU